شستشوی سر بعد از شامپو زدن با آب برنج و یا آب سبوس برنج ...