شیخ «قیس خزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل حق عراق: در اربیل یک پایگاه وجود داشت که در آن اسرائیلی‌ها حضور داشتند و به دستگاهی اطلاعاتی وابسته بودند و بخشی از فعالیت‌هایشان به جمهوری اسلامی ایران مربوط بود.