نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری:سعی می‌کنم صادقانه با مردم سخن بگویم. تنها کسی که بر اساس نظرسنجی‌ها می‌تواند رقیب من باشد آقای رئیسی است.