موشن گرافیک اعتقاد حضرت امام(ره) به استقلال کشور و رد سلطه‌پذیری.