استوری_موشن مردم، رهبری و روحیه شهادت طلبی ... سه عنصر موجود در ماجرای ۱۵ خرداد بود که به فرموده مقام معظم رهبری باعث تولد انقلاب اسلامی شد.