قسمت اول مستند تبلیغاتی دکتر سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری.