شبکه ۱۱ اسرائیل، مستند دشمنان قسمت ششم روح الله خمینی زیرنویس عربی،عبری توصیه میکنم اگه مسلطید به عربی حتما ببینید اعتراف های جالبی از صهیونیستها و البته چهره پلید محسن سازگارا هم دراخرش روشن میشه.