تصاویر کمتر دیده شده از رحلت امام خمینی((رحمة الله علیه)).