موشن گرافیک نقطه شروع در مورد انتخاب آیت الله خامنه ای به جانشینی امام خمینی برای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران.