پیام دیروز و امروز امام خمینی علیه الرحمه | تا من هستم (خط ولایت هست) نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد، و منافقین اسلام این مردم بى پناه را از بین ببرند.