مد شده که میگن رییس جمهور باید مدیر باشه نه نوکر و ساده زیستی رو هم پوپولیست می‌ دونن جالب که نظریات شهید گرانقدر و ساده زیست طراز جمهوری اسلامی محمد رجایی را در این باره به روایت استاد رحیم پور ازغدی ببینیم.