دلبر دلش گرفته دلدار گریه کرده، عاشق همیشه وقت دیدار گریه کرده، در کسوت گدایی حرفی بلد نبودیم، سائل همیشه جای اصرار گریه کرده، به دوستی بنده مشتاق تر خدا بود، از توبه گنه کار غفار گریه کرده؛ قسمتی از مناجات خوانی سوزناک و عرفانی با نوای دلنشین آقا مهدی رسولی مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام