تحلیل یک ترور شخصیت و جنگ روانی بر ضد امیرالمومنین علی علیه السلام از زبان علامه امینی بزرگوار از ظلم هایی که در حق حضرت امیر رفته است.