درمان قطعی خروپف با طب سنتی؛ با تبلیغ طب ایرانی اسلامی، سلامتی را به هموطنان هدیه کنیم. استادحکیم حسین خیراندیش.