زینه الحلوانی خبرنگاری که چند روز پیش در محله شیخ جراح توسط صهیونیست‌ها دستگیر شده بود پس از آزادی مشروط با انتشار فیلمی از خود در فضای مجازی گریه‌کنان از حال روز کودکان بازداشت شده توسط صهیونیست‌ها سخن گفت.