برشی از برنامه طنز خندوانه رامبد جوان که در این قسمت جناب خان دلش دچار شکاف شده و به هرچیزی فکر می کنه صداش بلند بلند پخش می شه.