مدیر کل بحران استان تهران: یکی از خطوط اضطرار گاز مایع در پالایشگاه تهران دچار آتش‌ سوزی شده است