کلیپ مردمی با این سوال که اگر رییس جمهور باشید چه می کنید؟ که مردم تبریز با لحن دلنیشین پاسخ می دهند و دغدغه هایشان را مطرح می کنند.