یکی هم می گن رای نمی دم همشون عین هم هستند واقعا فرقی نداره مثلا وقتی سیل میاد رییس جمهور کنارت باشه یا کنار سواحل خلیج فارس تعطیلات سپری کنه؛ قسمت2 از اپیزود رای بی رای