اگه کور شم بهتر از اینه از حرم دور شم؛ نزار قسم بدم به پهلوی خودت اجازه نده مجبور شم... سینه زنی شور مدح امام حسین علیه السلام با نوای حمید علیمی در هیئت ام ابیها قم.