ماجرای التماس کودک عراقی به زوار امام حسین علیه السلام برای میزبانی با آنها.