عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که روزهای گذشته از سمت ریاست بانک مرکزی به شکل صوری کنار رفت، سعی کرده طی روزهای گذشته از نقش خود در دعوت سرمایه های مردم به بازارهای مالی مخصوصا بورس شانه خالی کند.