آموزش پخت کوفته لوبیا با قارچ توسط معصومه عیوضی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.