ای صدای روشن عشق ای بهونه ی شکفتن؛ قصه ی عاشقی ماست از تو گفتن و شنفتن؛ زیر پرچم سه رنگت، زندگی باغ بهشته؛ هرکجا که پا می ذارم، مخمل اردیبهشته ... موزیک ویدئو ایران با صدای امید جهان.