طرز پخت کوفته هلوی شیرازی توسط خانم لیلا کردبچه در بخش آشپزی برنامه عصر خانواده شبکه دو سیما.