«غسان جواد» نویسنده و خبرنگار: وقتی تصاویر سفیر امارات را دیدم که در حال دریافت تبرکی از خاخام‌هاست، یاد سفیر امارات در واشنگتن افتادم که می‌گفت دولت‌های امارات و عربستان، لیبرال هستند.