امکانات خاص برنامه قلم برتر و تنظیم شدن روی فتوشاپ که امکان تغییر ساختار متنی و تایپوگرافی را به طراح می دهد.