عمر داره میشه تباه خدایا ببخش خدایا ببخش. کلیپ مناجات با خدا مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ با نوای محمود کریمی.