آموزش تکنیک ابر و باد در رزین توسط خانم ندا هداوند در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.