یه مدینه یه بقیعه یه امامی که حرم نداره، سینه زن ها کسی نیست تا روی قبر یدونه شمع بذاره، امان ای دل امان ای دل امان ای دل