با بچه های گلتون نحوه درست کردن این پروانه با کاغذهای رنگی رو تمرین کنید به رشد خلاقیت شون کمک می کنه.