استاد خانکی در ادامه تدریس خط نستعلیق نحوه خطاطی اتصالات حرف ج را آموزش می دهند.