کلیپ استوری کوتاه از سخنان مقام معظم رهبری در مورد انتخابات ریاست جمهوری. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان مرکزی.