سرنوشت جوانی که دی‌ماه ۹۸ عکس شهید حاج قاسم سلیمانی را در خیابان پاره کرد.