شب یلدا بود درخت قصه ما خیلی خوابش می اومد اما پیشی می خاست حتما قصه گوش بده؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت درختی که خواب می آمد.