یک پیشنهاد عالی، میدونم تو هر خونه ای کلی تکه پارچه های اضافه هست که نمیدونین چی کارش کنین اما میشه یک کفپوش شیک و قشنگ باهاشون درست کنید.