دیروز پیکر شهید محمد رضا ممبینی از سربازان گمنام امام زمان عجل الله که در حین انجام ماموریت در استان هرمزگان به شهادت رسید در اهواز تشییع شد.