به نام خدا به یاد کربلا؛ سلام علیک امام کربلا؛ کشیدم بار غمت در آغوشم؛ شدم سرباز تو و سیه پوشم؛ صدای هل من ناصر ینصرنیت؛ رسیده از حرم تو بر گوشم. مداحی استدیویی حسین حقیقی برای زیارت کربلا مناسب پست اینستاگرام.