آلتسیزن چرخه‌ ای از بازاره که در اون قیمت عمده رمزارزها در حال رشده و بسیاری از آلتکوین‌ ها در این زمان به نسبت بیت کوین رشد قیمتی بیشتری را تجربه می کنن. برای اینکه بهتر درک کنید، به هر ارز دیجیتالی به غیر از بیت کوین آلتکوین گفته می شه.