فیلمی از تیم منهدم شده ی تروریستی در شمال غرب کشور توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع).