کلیپ مفهومی و زیبا به مناسبت روز بدون دخانیات World NoTobacco Day از طرف سازمان بهداشت جهانی با موضوع ترک سیگار یعنی سلامت خانواده