روایت بسیار جالب از معلم شهید استاد مرتضی مطهری درباره داستان تفویض جایگاه مرجعیت توسط آیت الله کوه کمره ای به شیخ حسین انصاری و حریت تصمیم ایشان و مقام والای تهذیب نفسی وی.