فضای مجازی به همان اندازه که فرصت‌ های آموزشی و سرگرمی را برای مخاطبان خود به‌ ویژه کودکان و نوجوانان فراهم می‌ کند، می‌ تواند به فضای آزار دهنده‌ ای برای خانواده‌ ها تبدیل شود.