تو یه الماس نابی پر از نورت دلت، چقدر بد داره می چرخه زور دلت؛ استوری اینستاگرام عاشقانه یا وضعیت واتساپ زیبا