حضور در شبکه‌ های اجتماعی خوب است اما حضور بی‌ حساب‌ و کتاب در چنین فضایی می‌تواند برایمان مشکلات متعددی ایجاد کند. به همین دلیل است که مجاز ماندن در فضای مجازی مهارتی است که باید آن را تمرین کنیم.