یک صبحانه جدید و جذاب با تخم مرغ و گوجه فرنگی که البته پوره نمیشه