غذای لذید لازانیا اونهم بدون فر رو با دیدن این کلیپ می تونید براحتی برای سفره های غذاتون درست کنید.