سینمای ایران قبلا هم درباره جنایات معروف؛ آثاری را تولید کرده است. مثلا شب‌های تهران و خفاش اما به نظر شما رسانه‌ها باید حوادثی مثل قتل‌ رو پوشش بدهند؟