این مدل بستن روسری با گیره است و سطح مثلثی روی بدن ایجاد می کنه و یک آویخته کناری که نمای بسیار زیبایی دارد.