مدل کرواتی از شیک ترین روش های بستن روسری است که در این کلیپ آموزش داده می شود.